Back-up van belangrijkste documenten?

Door al uw bedrijfsdocumenten centraal te bewaren op een netwerk en deze te beveiligen en daarvan regelmatig een back-up te maken, beperkt u het risico op verlies tot het minimum. Dit is niet alleen effectief in geval van een inbraak, maar ook bij een brand of computercrash. Van belang is hierbij natuurlijk wel dat u die back-up buiten het bedrijfspand op een andere locatie bewaart. Bron: CCV

Back-up