Tijd voor een snoeibeurt?

Beperk de hoogte van het groen in de omgeving van uw bedrijf. Inbrekers bevinden zich dan, bij voldoende verlichting, in het zicht en kunnen ook geen gebruik maken van hoge begroeiingen om binnen te komen. Plaats om dezelfde reden geen afvalcontainers, pallets en losse hulpmiddelen als ladders in de buurt of tegen uw pand. Bron: CCV

Tijdig snoeien voor beter zicht