Blog

Heeft u huisregels binnen uw bedrijf?

Mag in uw bedrijf iedereen overal komen? Stel huisregels op over wie waar mag komen en (eventueel) wanneer. Deze regels kunnen gelden voor bezoekers en leveranciers, maar zeker ook voor eigen medewerkers. Denk er ook over na waar gegevens worden opgeborgen en voor wie deze toegankelijk zijn. Sta stil bij de vraag "Wat is moeilijk…
Lees meer

Voorwaarden goed beveiligingssysteem

Er wordt vooraf een goede risico-analyse gemaakt voor het te beveiligingen bedrijfsgebouw. Hoe hoger de risico-inschaling hoe zwaarder de eisen aan de beveiligingsmaatregelen, en dus ook aan het alarmsysteem. Het ontwerp en de aanleg van de beveiliging wordt door een deskundig beveiligingsbedrijf verzorgd met het onafhankelijk BORG-keurmerk. U vindt een BORG-bedrijf bij u in de…
Lees meer

Back-up van belangrijkste documenten?

Door al uw bedrijfsdocumenten centraal te bewaren op een netwerk en deze te beveiligen en daarvan regelmatig een back-up te maken, beperkt u het risico op verlies tot het minimum. Dit is niet alleen effectief in geval van een inbraak, maar ook bij een brand of computercrash. Van belang is hierbij natuurlijk wel dat u…
Lees meer

Tijd voor een snoeibeurt?

Beperk de hoogte van het groen in de omgeving van uw bedrijf. Inbrekers bevinden zich dan, bij voldoende verlichting, in het zicht en kunnen ook geen gebruik maken van hoge begroeiingen om binnen te komen. Plaats om dezelfde reden geen afvalcontainers, pallets en losse hulpmiddelen als ladders in de buurt of tegen uw pand. Bron:…
Lees meer